Sep
19
Sep 19th - All Day
Sep
27
Sep 27th 9:00 am - 2:30 pm
Fair day Mrs. Barrick and Mrs. Krueger classes.
Sep
27
Sep 27th - All Day
Oct
03
Oct 03rd - All Day
Oct
03
Oct 03rd - All Day
Oct
04
Oct 04th - All Day
Oct
08
Oct 08th - All Day
Oct
09
Oct 09th - All Day
Oct
11
Oct 11th - All Day
Grade 6/7 and 6's trip to RBG
Oct
14
Oct 14th - All Day
Oct
14
Oct 14th - All Day
Oct
16
Oct 16th - All Day
Oct
17
Oct 17th - All Day
Oct
18
Oct 18th - All Day
Mrs. Barrick and Mrs. Krueger classes.
Oct
31
Oct 31st - All Day
Nov
06
Nov 06th - All Day
Nov
07
Nov 07th - All Day
Nov
11
Nov 11th - All Day
Nov
12
Nov 12th - All Day
Grade 2 and 4.
Nov
13
Nov 13th - All Day
Grade 4's and 6's.
Nov
14
Nov 14th - All Day
Mrs. Sanderson's class.
Nov
14
Nov 14th - All Day
Nov
15
Nov 15th - All Day
Nov
28
Nov 28th - All Day
Grade 4's and 6's.
Nov
29
Nov 29th - All Day
Dec
03
Dec 03rd - All Day
Dec
04
Dec 04th - All Day
Dec
05
Dec 05th - All Day
Dec
11
Dec
12
Dec 12th 6:30 pm - 8:00 pm
Dec
17
Dec 17th - All Day
Dec
21
Dec 21st - All Day
Dec
22
Dec 22nd - All Day
Dec
23
Dec 23rd - All Day
Dec
24
Dec 24th - All Day
Dec
25
Dec 25th - All Day
Dec
26
Dec 26th - All Day
Dec
27
Dec 27th - All Day
Dec
28
Dec 28th - All Day
Dec
29
Dec 29th - All Day
Dec
30
Dec 30th - All Day
Dec
31
Dec 31st - All Day
Jan
01
Jan 01st - All Day
Jan
02
Jan 02nd - All Day
Jan
03
Jan 03rd - All Day
Jan
04
Jan 04th - All Day
Jan
05
Jan 05th - All Day
Jan
20
Jan 20th - All Day
Feb
17
Feb 17th - All Day
Mar
14
Mar 14th - All Day
Mar
15
Mar 15th - All Day
Mar
16
Mar 16th - All Day
Mar
17
Mar 17th - All Day
Mar
18
Mar 18th - All Day
Mar
19
Mar 19th - All Day
Mar
20
Mar 20th - All Day
Mar
21
Mar 21st - All Day
Mar
22
Mar 22nd - All Day
Jun
19
Jun 19th 6:30 pm - 7:00 pm